Gravemaskin med spesialklype som løfter et rør

Maskinnytt

Innovasjon, spesialmaskiner og utstyr som driver bygg- og anleggsbransjen fremover

Anleggsbransjen, ofte sett på som en av de mest tradisjonelle og konservative sektorene, er faktisk midt i en spennende tid med innovasjon og endring. Det er kanskje ikke det første stedet du tenker på når du hører ordet «innovasjon», men dagens anleggsprosjekter er langt mer avanserte enn det de var for bare noen få tiår siden.  

Hva betyr innovasjon for bygg- og anleggsbransjen? 

La oss starte med å forstå hva innovasjon i bygg- og anleggsbransjen egentlig betyr. Innovasjon handler om å finne nye og bedre måter å gjøre ting på. I anleggsbransjen betyr dette å utvikle metoder, teknologier og prosesser som gjør det mulig å bygge raskere, mer effektivt, økonomisk, og samtidig opprettholde høy kvalitet og sikkerhet.  

Tenk på det som å oppgradere en gammel datamaskin. Du oppgraderer de gamle komponentene med nye og mer kraftige, slik at datamaskinen kan kjører raskere og utføre oppgavene sine bedre. På samme måte oppgraderer innovasjon i anleggsbransjen måten vi bygger infrastruktur på.  

En av de mest betydningsfulle endringene i anleggsbransjen de siste årene ha vært overgangen fra papirbaserte prosesser til digitale verktøy. Nå bruker samtlige i anleggsbransjen blant annet datamaskiner, CAD-programvare og skybaserte plattformer for å håndtere prosjektdokumentasjon.  

Dette gjør det enklere å dele informasjon mellom teammedlemmer, oppdage og melde inn feil tidligere som er med på å effektivisere prosessen.  

Les også: Service direkte på byggeplassen 

Fra innovasjon til spesialmaskiner 

En annen viktig utvikling er introduksjonen av spesialmaskiner. Spesialmaskiner er skreddersydde maskiner som er designet for å takle spesifikke oppgaver i byggeprosjekter, og har derfor blitt viktige for dagens entreprenører.  

Historisk sett har anleggsbransjen vært en av de mest konservative sektorene når det gjelder teknologisk innovasjon. I mange år var arbeidet manuelt, og det var begrenset bruk av maskiner. Imidlertid begynte ting å endre seg på midten av 1900-tallet da de første bulldoserne og gravemaskinene ble introdusert. Disse maskinene var og er fortsatt allsidige, men de mangler spesifikke funksjoner som er nødvendig for enkelte oppgaver.  

Innovasjon har alltid vært drivkraften bak utviklingen av spesialmaskiner i anleggsbransjen. Entreprenører og ingeniører har jobbet sammen for å utvikle maskiner som kan håndtere spesifikke utfordringer i byggeprosjekter. Dette har vært til utviklingen av et bredt utvalg spesialmaskiner som spenner fra tunellboremaskiner til asfaltfresere.  

En av de viktigste måtene innovasjon har bidratt til utviklingen av spesialmaskiner på er gjennom avansert teknologi. Moderne spesialmaskiner er utstyrt med avansert elektronikk, sensorer og automatiseringssystemer som gjør dem mer effektive og nøyaktige i utførelsen.  

Spesialmaskinene og utstyret som gir konkurransefortrinn 

Spesialmaskiner er utviklet for å utføre oppgaver som ellers ville vært vanskelige eller umulig å gjennomføre med en standard maskin, som igjen kan gi deg en fordel i anbudsrunder. Disse oppgavene kan variere fra å bore tuneller til å håndtere store mengder materialer. Her er noen eksempler på spesialmaskiner og deres spesifikke oppgaver:  

 1. Rørklype: Et spesialdesignet og skreddersydd produkt fra Rental.One. Denne klypen er tilpasset spesifikke rørdimensjoner som kreves i flere prosjekt. Denne tilbyr funksjoner som sideforskyvning, kan bygges med oliquick, eller rotortilt for økt effektivitet. 

 2. Transport flak: Spesialdesignet for sikker transport av betongvegger (elementer). Produktet er utviklet i nært samarbeid med bransjen, med et stert fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

 3. Tunnelutstyr: Utstyr tilpasset for transport av tunnelsegmenter. Dette CE-godkjente utstyret sikrer trygg og effektiv transport. 

 4. Sveisehenger: Et mobilt utstyr konstruert for å imøtekomme behovet for fleksibilitet og mobilitet. 

 5. Krakker: En innovativ løsning for å lagre større mengder betongelementer på byggeplasser. Denne effektive og sikre løsninger er også utviklet i samarbeid med bransjen, med fokus på HMS. 

 6. Sorteringsmaskin: En maskin utviklet for sortering av diverse avfallsfraksjoner. Den bidrar til mer effektiv avfallshåndtering og resirkulering. 

Disse anleggsmaskinene er skreddersydde for å utføre bestemte oppgaver med både høy hastighet og mer nøyaktig enn menneskelig arbeidskraft og vanlige maskiner. Dette kan inkludere maskiner med unike kraft- og rekkeviddeeigenskaper, til avanserte teknologiske funksjoner som øker nøyaktighet og produktivitet. Dette hjelper entreprenører med å fullføre prosjekter raskere og med færre feil.  

Les også: Fra hydraulikk i elektriske sylindere – et viktig steg i bygg og anleggsbransjen 

Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one

Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one

Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one
Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one
Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one

Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one

Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one
Bilde: Spesialdesignet rørklype fra Rental.one

Kostnadseffektiv innovasjon i bygg- og anleggsbransjen  

En annen viktig fordel er kostnadsbesparelsene spesialmaskinene gir. Selv om anskaffelses- og vedlikeholdskostnadene kan være betydelige, kan de over tid drastisk redusere de totale prosjektkostnadene. Dette skyldes økt effektivitet og bedre ressursallokering av arbeidstagerne, men dette forutsetter at spesialmaskinen blir brukt i samtlige prosjekter uten å bli stående ubrukt. 

Når man vurderer å investere i en slik spesialmaskin, må prosjekter og behov kartlegges nøye. Ofte kan det være mest hensiktsmessig å vurdere leie av slike spesialmaskiner. Dette er ikke bare for å unngå maskinenes nedetid mellom prosjektene, men også på grunn av den raske teknologiske utviklingen.  

Ved å leie en spesialmaskin kan du få den spesialtilpasset til ditt behov til gitt prosjekt, uten å binde opp mer kapital – Derfor kan dette blir et mer kostnadseffektivt alternativ.  


Innovasjon og spesialmaskiner som driver anleggsbransjen fremover kort oppsummert   

 • Innovasjon i anleggsbransjen: involverer utvikling av metoder, teknologier og prosesser for å bygge raskere, mer effektivt, og med høy kvalitet og sikkerhet.  

 • Ny teknologi: har effektivisert prosjekthåndtering og feilinnmeldinger, som bidrar til mindre nedetid og uforutsette utgifter.  

 • Spesialmaskiner: er et resultat av innovasjon i anleggsbransjen, som er laget for å håndtere spesifikke oppgaver som kan gjennomføres mer presist og effektivt enn tradisjonelle anleggsmaskiner.  

 • Å investere i spesialmaskin: kan vil være en stor utgift, men kan lønne seg over tid. Kun hvis samtlige av prosjektene er har samme behovet og maskinen ikke blir stående ubrukt.  
 • Å leie spesialmaskin: kan være hensiktsmessig de kan spesialtilpassas til hvert enkelt produkt, uten å binde kapital. Dette gjør å leie mer kostnadseffektivt, men bidrar også til å stille sterkere i en anbudsrunde. 

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Svein Ingve Fuglestad's photo

Av: Svein Ingve Fuglestad

Svein Ingve er leder for salg og utleie i Rental One, og har lang fartstid med salg av maskiner. Han liker å bygge opp nye kundesegmenter og å ha direkte kontakt med kundene.