Spar tid og penger med service direkte på byggeplassen

Maskinservice

Spar tid og penger med service direkte på byggeplassen

I en bransje som konstant presser grenser for effektivitet og produktivitet, kan selv de minste forsinkelser føre til store økonomiske tap. Å få service direkte på byggeplassen kan være en avgjørende fordel for både små og store entreprenører, uavhengig av type byggeprosjekt. I denne artikkelen får du nyttig info om hva et mobilt verksted faktisk kan hjelpe deg med.

Før eller senere vil alle anleggsmaskiner trenge en form for reparasjon. Dette er en uunngåelig realitet som entreprenører og maskinister må håndtere i sin daglige drift. Mobile verksteder har vist seg å være en viktig ressurs i anleggsbransjen, som har gjort det mulig å minimere nedetid og raskt få anleggsmaskiner tilbake i arbeid.  

Mobile verksted gir maskinreparatører mulighet til å rykke ut til kunden umiddelbart når en feil eller nødsituasjon oppstår. For ja, noen vil nok si at en slik uforutsett feil er nettopp det – en nødsituasjon – der tid og nedetid er penger tapt. Anleggsmaskiner som ikke tenger å bli transportert til et verksted, vil automatisk redusere kostnadene og tiden som går med til å få maskinene i drift igjen. 

GRATIS SJEKKLISTE: Last ned sjekklisten for deg som leier eller skal leie  anleggsmaskin og utstyr

Hvilke reparasjoner kan utføres av et mobilt verksted – direkte på byggeplassen?

Servicebil fra Rental One og anleggsmaskin fra Risa på en anleggsplass

Alle reparasjoner på anleggsmaskiner kan bli utført på byggeplassen – nesten. Det mobile verkstedet til Rental One inneholder identisk verktøy som på de stasjonære verkstedene. Både sveisere og maskinreparatører har mulighet til å kjøre ut til anleggsplassen. Enten for mekanisk hjelp, transport og nytte av reservedeler eller annen assistanse.  

Trengs det derimot en mer omfattende overhaling som vil ta 1-2 måneder, vil det være mer hensiktsmessig å transportere maskinene til verkstedet. Der finnes det kraner og andre fasiliteter som vil gjøre jobben mer tidsbesparende. I tillegg vil det være et renere miljø, uten ytre påvirkninger, slik at smuss ikke havner inn i og dermed skader eventuelt motoren. Likevel vil en 400 tonns maskin aldri bli tatt inn til verkstedet for en reparasjon på grunn av kostnadene.  

Les mer: Hvordan få en mer kostnadseffektiv byggeplass 

Unngå nedetid med jevnlig service av bygg- og anleggsmaskiner

Servicebil mobilt verksted med operatør

Serviceintervallene på en anleggsmaskin vil kunne variere fra maskin til maskin, der timebruken er avgjørende. Blir maskinen brukt lite, er det en god regel å ha en årlig sjekk hvis ikke timeantallet overstiges. En serviceavtale vil alltid utformes etter hva som kreves av den gitte anleggsmaskin, slik at det enklere kan følges opp.  

 De mest vanlige reparasjonene det rykkes ut på er: 

  • Slangebrudd 
  • Oljelekkasje
  • Feilkoder vist på displayet 

Slike hendelser vil ofte inntreffe mellom planlagte serviceintervaller, men til gjengjeld er dette reparasjoner som kan utføres svært raskt og effektivt på byggeplassen.  

Anleggsbransjen er ofte preget av uforutsigbarhet, derfor er det også viktig å forstå responstiden en kan forvente fra maskinreparatørene. Selv om assistanse til lokale byggeplasser som oftest vil være rask, må kunder som opererer på fjerntliggende steder forvente en noe lengere responstid. 

En fast serviceavtale vil kunne fortelle deg hva som er realistisk å forvente, selv om det i de aller fleste tilfeller utføres i løpet av dagen.  

Les også: Hvordan gå fra et mellomstort til et stort entreprenørselskap?

Hvilke reparasjoner kan du selv utføre på anleggsmaskinene? 

Maskinene blir mer og mer avanserte, og det er begrenset hvor mye maskinoperatører selv kan utføre når det oppstår problemer. Visse oppgaver som lys eller enkelte slangebytter kan de fleste utføre, men større feilsøkinger eller reparasjoner burde en unngå. Hovedregelen er; hvis du ikke har en solid mekanisk bakgrunn, bør du unngå å forsøke å utføre reparasjoner selv – uansett omfang.  

Vi har erfaring med kunder som har prøvd å ta seg av servicen selv, og endte med å feiljustere ventilene på dieselmotoren. Dette resulterte i at motoren kom i kontakt med stempelet, der motoren til slutt kollapset. Denne lille feilen gjorde at hele motoren måtte byttes, og nedetiden for anleggsmaskinen ble ekstra lang. 

Dette var et ekstremt tilfelle – med et ekstremt resultat. Men, selv en tilsynelatende enkel oppgave som å bytte en slange, kan også føre til større skader på anleggsmaskinen. Blir det for eksempel ikke rengjort godt nok før en ny slange monteres, vil det kunne komme smuss inn i ventilsystemet. Hvis maskinen deretter ikke fungerer slik den skal, kan det ta lang tid før man finner selve årsaken. I realiteten kan dette føre til unødvendige kostnader og nedetid.  

Les også: Hva kan jeg forvente av dagens elektriske anleggsmaskiner?

Selv om vi ikke råder noen uten faglig kompetanse til å utføre reparasjoner selv på maskinene, er det viktig at maskinoperatøren følger de daglige vedlikeholdstiltakene som de ulike anleggsmaskinene krever. Feil eller mangler vil da kunne oppdages tidlig, og den største utfordringen til anleggsmaskiner vil kunne unngås.  

Mobile verksteder er en verdifull ressurs som kan hjelpe entreprenører og maskinister med å opprettholde produktiviteten, og samtidig minimere kostnadene med jevnlig service og nødvendige reparasjoner. En serviceavtale vil være alltid inkludert i et leieforhold, hvis du velger å leie en maskin. På denne måten vil du hele tiden ha tilgang til en maskin som er operativ. På lengere prosjekter vil det jevnlig bli foretatt en kontroll, der også entreprenør eller leietaker kan melde inn feil fortløpende.  


Få service direkte på din bygge- eller anleggsplass: Kort oppsummert: 

  • Mobile verksteder er en viktig ressurs: De muliggjør rask reparasjon og minimal nedetid for anleggsmaskiner direkte på byggeplassen. Dette er særlig viktig i en bransje der tid er penger.  
  • Disse reparasjonene kan utføres på byggeplassen: Nesten alle type reparasjoner kan utføres med et mobilt verksted, inkludert slangebrudd, oljelekkasjer og feilkoder som vises på displayet. Dette reduserer kostnadene og tiden som går med til å få maskinene i drift igjen.  

  • Serviceintervaller og forebyggende vedlikehold: Å opprettholde jevnlig service på bygg- og anleggsmaskiner er viktig for å unngå de største reparasjonsutgiftene og lang nedetid. Serviceintervaller tilpasses maskinen bruk, og en årlig sjekk anbefales hvis maskinen brukes lite.  

  • Advarsel mot egenutførte reparasjoner: Å utføre egne reparasjoner på avanserte anleggsmaskiner er ikke å anbefale, med mindre man har en solid mekanisk bakgrunn. Selv tilsynelatende enkle oppgaver som slangebytte kan føre til større skader hvis de ikke utføres korrekt.  

  • Verdien av mobile verksteder og serviceavtaler: Mobile verksteder er en verdifull ressurs for entreprenører og maskinister, da de bidrar til å opprettholde produktivitet og minimere kostnader ved nedetid. Serviceavtaler inkluderes ofte i leieforholdet for maskiner og gir jevnlig kontroll, og muligheten til å melde inn feil fortløpende.  

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Thor Stian Eik Hamre's photo

Av: Thor Stian Eik Hamre

Thor Stian er driftssjef og har det overordnede ansvaret for alle verkstedlokasjonene i Norge. Han har jobbet innen anleggsbransjen i ca. 13 år – noe som utgjør hele hans karriere. Thor Stian er utdannet anleggsmaskinreparatør og har de siste 9 årene arbeidet med verksteddrift og utvikling. Han liker å tenke nytt og skaper resultater som kommer både selskapet og kundene til gode.