Mann som sveiser på et verksted

Maskinservice

Verkstedtjenestene som holder bygg- og anleggsplasser i gang

På en byggeplass er det lite som er mer avgjørende enn at utstyret fungerer som det skal. Forestill deg en situasjon der en gravemaskin bryter ned midt under rivningsarbeidet, eller en lastebil som nekter å starte en kald vintermorgen. Disse scenarioene er ikke bare frustrerende, men kan også føre til store forsinkelser. Derfor er det viktig å ha tilgang til riktige verksted – til riktig tid – når uhellet er ute.

Effektiv forebygging og beredskap på bygg- og anleggsmaskiner

Når maskinoperatørens maskin ikke vil samarbeide, starter kampen mot klokken. I slike situasjoner er rask og effektiv service viktig for å holde prosjektet på rett kurs – og for å unngå kostbare forsinkelser. Det er nå forebygging og beredskap virkelig kommer til syne, men det handler om mer enn bare ad-hoc reparasjoner; det handler om et strategisk fokus på vedlikehold og krisehåndtering.

Proaktivt vedlikehold spiller en aktiv rolle i denne strategien. Dette inkluderer regelmessige inspeksjoner og vedlikehold som samsvarer med produsentens retningslinjer, og å kontinuerlig kunne adressere problemer når de oppstår. Denne tilnærmingen sikrer at selv små tekniske problemer blir identifisert og løst før de har mulighet til å utvikle seg til større, mer alvorlige utfordringer som kan forårsake betydelig driftsstans. Brannsikring er også en del av denne forebyggingen, der branner ofte starter i motorrommet og kan være vanskelig å oppdage før det er for sent.

Viktigheten av serviceavtaler kan ikke understrekes nok i denne sammenheng. En godt strukturert serviceavtale sikrer at det er en klar plan for både regelmessig vedlikehold og nødssituasjoner. Dette omfatter tilgang til et kvalifisert servicepersonell som er klare til å respondere effektivt og raskt, enten det er for planlagt vedlikehold eller uforutsette maskinfeil. En slik avtale gir også forutsigbarhet og trygghet, og sikrer at maskinene holder seg i god stand, som er kritisk for å unngå nedetid og for å sikre kontinuerlig produktivitet.

Hvilke verkstedtjenester passer til ditt behov?

Å vite hvilken type verksted som dekker ditt problem trenger ikke være en komplisert prosess. Tiden det tar å få denne hjelpen kan derimot være mer utfordrende. Hos Rental One finnes det flere servicetjenester som kan dekke et helhetlig behov – enten om det er tidskritisk eller ikke.

  1. Mobilt uteverksted

Når det haster, er hjelpen nærmere enn du tror. Med 17 servicebiler lokalisert rundt i regionen, kan du forvente rask og effektiv service rett på bygg- og anleggsplassen.

  1. Sveiseverksted

Sveiseverkstedene, også kjent som "ståldoktoren", gjør alt fra oppsveising av utslitte skuffer til ombygging og modifisering av utstyr som dumpere. Dette er ikke bare et bærekraftig alternativ, men ofte mer kostnadseffektivt enn nyinnkjøp. Det kan også utføres små og store sveisejobber ute i feltet, der prosjektet ditt er.

  1. Anleggsverksted og landbruk

Anleggsverksted dekker et bredt spekter av tjenester, fra reparasjoner av anleggsmaskiner og landbruksutstyr til lastebiler. Med spesialister innen forskjellige maskintyper sikres det at alt fra lastemaskiner til gravemaskiner er i god stand.

  1. Bilverksted

Mindre kjøretøy krever også spesialpleie. Personbilavdelingen sørger for at dine servicebiler er klare for oppdrag. Tungbilverksted har også kvalifiserte mekanikere som er spesialisert på reparasjon og vedlikehold av hydraulisk drevne påbygg.

  1. Lakk og Sandblåsing

For å opprettholde funksjonalitet og estetikk, tilbyr Rental One lakk- og sandblåsingstjenester i store lakkeringshaller, utført av eksperter som vet hvordan utstyret ditt skal behandles for å motstå tøff bruk.

  1. Vaskehaller

Du kan velge mellom flere vaskehaller: En mindre hall for personbiler, to større for tunge kjøretøy med avansert utstyr, eller en grov vaskehall for anleggsmaskiner. Alle er klare til å gi utstyret ditt en grundig rengjøring – enten du har landbruksmaskiner eller driver i anleggsbransjen.

  1. Serviceteknikere – tunell

Spesialiserte fagfolk står klare til å vedlikeholde og reparere din tunellrigg og tilhørende utstyr, og sørger for at operasjonene går glatt.

Kort vei til riktig verkstedtjeneste

Ethvert byggeprosjekts suksess hviler på utstyrets pålitelighet. Derfor er Rental Ones verkstedtjenester designet for å håndtere og forebygge nødsituasjoner, samt å sikre at maskiner og kjøretøy opererer feilfritt. Dette oppnås gjennom et team med høy kompetanse og bruk av toppmoderne utstyr – med et sterkt fokus på kvalitet og effektivitet.

For nye kunder har Rental One et sentralnummer som kobler deg til våres ulike tjenester. Eksisterende kunder har én kontaktperson som kan vurdere hvilket verksted som burde involveres, samtidig som de kan følge opp serviceavtalene for hver enkelt maskin. En slik støtte tilbyr mer enn en teknisk løsning; den tilbyr også en trygghet og forsikring om at prosjektets fremgang ikke vil bli hindret av uforutsette utstyrsproblemer.

Hovedfokuset for et byggeprosjekt burde ligge i å sikre en jevn og effektiv fremdrift – fri for unødvendige hindringer.

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Thor Stian Eik Hamre's photo

Av: Thor Stian Eik Hamre

Thor Stian er driftssjef og har det overordnede ansvaret for alle verkstedlokasjonene i Norge. Han har jobbet innen anleggsbransjen i ca. 13 år – noe som utgjør hele hans karriere. Thor Stian er utdannet anleggsmaskinreparatør og har de siste 9 årene arbeidet med verksteddrift og utvikling. Han liker å tenke nytt og skaper resultater som kommer både selskapet og kundene til gode.