Gravemaskin i enden av et rør

Smidige byggeprosesser

Ta på dere større prosjekt? Fem ting dere burde vurdere

Som en mellomstor entreprenør i anleggsbransjen, har du allerede etablert deg i et konkurranseutsatt marked. Bra! Nå, i jakten på videre suksess, står du overfor en ny utfordring: Hvordan kan du oppnå vekst som tar selskapet til neste nivå?

Å opprettholde suksess og fremgang i en konkurransepreget bransje er en imponerende prestasjon for ethvert selskap. Den spennende reisen mot ytterligere suksess krever derimot en nøye gjennomtenkt vekststrategi, som tar hensyn til både interne styrker og eksterne muligheter.

LAST NED: Gratis guide for dere som ønsker å vokse som entreprenørselskap

1. Identifiser din unike kjernevirksomhet

I en tid der spesialisert kompetanse veier tyngre enn generell bredde, er tiden inne for å avdekke din særegne kjernevirksomhet samtidig som du åpner øynene for nye horisonter. Potensialet for vekst kommer tydeligere frem gjennom identifisering av din bedrifts nisje – altså, et særpreget felt som distanserer dere fra øvrige selskap i bygg- og anleggsbransjen.

Det er mulig du betrakter bygg- og anleggsbransjen som et område hvor det er begrenset rom for differensiering mellom selskaper. Likevel, til tross for at den grunnleggende arbeidsoppgaven kan være lik, eksisterer det muligheter for ulikhet og økt effektivitet gjennom utførelse, kompetanse og samarbeidsavtaler. 

I en verden preget av likehetstrekk, er det nettopp bedriftens godt opparbeidede egenskaper som vil markere dere som en aktør som skiller seg ut, gir gode konkurransefortrinn og potensialet til å ekspandere.

2. Ønsk ny teknologi velkommen

Innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen har kommet langt, og er noe fremtidsrettede entreprenørselskap velger å investere i.

Tiden er derfor inne for mellomstore entreprenørvirksomheter å i det minste undersøke hvilke teknologiske fremskritt som kan være til fordel for deres selskap.

Ved å ta det neste skrittet mot å implementere teknologier som bygginformasjonsmodellering (BIM) og andre automatiske byggesystemer, kan du oppnå økt arbeidseffektivitet, kostnadsreduksjoner og forbedret prosjektkvalitet. Dette kan igjen tiltrekke seg en bredere kundekrets, åpne flere muligheter for prosjektsamarbeid og gjør det mulig å vinne større prosjekter.

Les mer: Hvordan få en mer kostnadseffektiv byggeplass

3. Geografisk utvidelse og samarbeidspartnere i byggebransjen

For selskaper som allerede har et solid fotfeste i sitt hjemmemarked, kan det være lurt å vurdere en geografisk utvidelse. Å utvide tjenestene til nye regioner, om ikke internasjonalt, kan åpne opp for en bredere horisont av muligheter og markeder. Her er det essensielt å gjennomføre en grundig markedsanalyse og tilpasse seg eventuelle kulturelle eller regulatoriske variasjoner.

En alternativ og svært effektiv strategi for å oppnå dette, er gjennom samarbeid med andre aktører innen bygg- og anleggsbransjen. Dette kan involvere partnerskap med leverandører, underleverandører eller samarbeid med andre entreprenørselskap. Slike samarbeid har potensial til å dele ressurser, kunnskap, erfaringer, og gi tilgang til nye kunder og prosjekter.

Les mer: Fra hydraulikk til elektriske sylindre – et viktig steg i bygg- og anleggsbransjen

4. Kraft til å vokse gjennom bærekraft

Bærekraft har blitt en sentral og uunnværlig faktor som kontinuerlig former og definerer suksess i samtlige type bransjer. Dette understreker behovet for å omfavne bærekraft som en integrert del av virksomhetens kjerneprinsipper.

Å implementere og fremme bærekraftige praksiser i alle aspekter av prosjektene er ikke lenger kun et valg, men en nødvendighet for å kunne vokse som selskap. Ved å demonstrere engasjementet for bærekraftig utvikling sender dere ikke kun et kraftig signal om selskapets verdier, men det åpner også dørene for en bredere portefølje av prosjekter gjennom anbudsprosesser.

Hvis dere ligger i forkant av denne utviklingen vil det kunne øke selskapets posisjon i bransjen – noe som naturligvis er gode nyheter for driftsresultater, og samtidig ha en positiv innvirkning på samfunn, miljø og økonomi.

Dette gjelder ikke kun bruken av elektriske maskiner, men også interne planer for implementering av bærekraftige tiltak.

Les mer: Hva kan jeg forvente av dagens elektriske anleggsmaskiner?

Les mer: Fem raske spørsmål om elektriske anleggsmaskiner

5. Invester i selskapets interne talenter

Menneskelige ressurser utgjør selve bærebjelken i enhver virksomhet. Å investere i utvikling av interne talenter, og å øke kompetansen blant de ansatte, kan gi en betydelig konkurransefordel på sikt. For mellomstore entreprenørselskap er det mulig å etablere skreddersydde opplæringsrammer internt eller å engasjere eksterne samarbeidspartnere eller leverandører med spesialisert ekspertise innen feltet.

Denne tilnærmingen sikrer at talentfulle medarbeidere beholdes, trenes opp til å håndtere mer omfattende prosjekter, får mestringsfølelse, og samtidig kan påta seg et større ansvar.

Den største fallgruven – oppfyller du kravene til prosjektet?

I jakten på vekst er det også viktig å være oppmerksom på potensielle fallgruver. En overdreven ekspansjon uten god ressursstyring kan medføre tap av både kvalitet og kontroll over et prosjekt. Økonomiske utfordringer kan oppstå dersom veksten ikke er bærekraftig og ikke underbygges av tilstrekkelig kapital.

Vi observerer stadig at mange entreprenører tar på seg større prosjekter av større omfang enn det de faktisk er i stand til å gjennomføre. Det er forstårlig at fristelsen kan være stor, samtidig som fallhøyden kan bli litt for høy. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i kontrakten og kravene som stilles til prosjektet. Ofte har ikke entreprenøren i tilstrekkelig grad fulgt opp kravene i kontrakten.

Skredet på Hennset i Heim den 2. September 2022 er et tydelig eksempel på hvor galt ting kan gå. En av årsakene, som granskningsgruppen kom frem til, var at entreprenøren og vegvesenet ikke hadde fulgt kravene i kontrakten, ikke hadde tatt tilstrekkelig ansvar for prosjektet eller de nødvendige tiltakene som kunne ha forhindret skredet. Tiltakene som her utløste skredet var ikke prosjektert. 

– Vi mener at vegvesenet og entreprenør må ta et stort ansvar for at disse tingene ikke ble fulgt opp tilstrekkelig i prosjektet. Hadde dette vært gjort på en god måte, mener vi at skredet kunne vært unngått, sier Lars Andersen, direktør i NGO og leder for ekspertgruppen som gransket raset.

Å satse på en rask ekspansiv vekst vil derfor ikke alltid være den mest optimale strategien. Av denne grunn vil det være viktig å analysere og utarbeide en realistisk og gjennomtenkt vekststrategi, som både tar hensyn til interne styrker, eksterne muligheter og realistisk gjennomføringsevne.


Hvordan gå fra et mellomstort til et stort entreprenørselskap –  kort oppsummert:

  1. Identifisering av unik kjernevirksomhet: Selskapene bør finne sin spesialitet innenfor bransjen, noe som kan gi dem en konkurransefordel og mulighet for vekst.

  2. Adopsjon av ny teknologi: Innovasjon, som bruk av bygginformasjonsmodellering (BIM) og automatiserte byggesystemer, kan forbedre effektiviteten, redusere kostnader og tiltrekke seg flere prosjekter.

  3. Geografisk utvidelse og samarbeid: Å vurdere å utvide tjenestene til nye regioner og samarbeide med andre aktører i bransjen kan åpne for flere muligheter og markeder.

  4. Bærekraft: Integrering av bærekraftige praksiser kan hjelpe selskapene med å vinne flere prosjekter og forbedre sitt omdømme.

  5. Investering i interne talenter: Opplæring og utvikling av ansatte kan gi selskapene en konkurransefordel og øke kompetansen.

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Svein Ingve Fuglestad's photo

Av: Svein Ingve Fuglestad

Svein Ingve er leder for salg og utleie i Rental One, og har lang fartstid med salg av maskiner. Han liker å bygge opp nye kundesegmenter og å ha direkte kontakt med kundene.