Bærekraftige byggeplasser

Fem raske spørsmål om elektriske anleggsmaskiner

Med nye krav og høyere konkurranse sikter flere seg nå inn mot en mer utslippsfri byggeplass. På denne veien finner vi elektriske anleggsmaskiner, og da er det naturlig at både du og andre sitter med flere spørsmål nå enn tidligere. Her får du svar på de fem mest spurte spørsmålene om elektriske anleggsmaskiner.

Bygg- og anleggsbransjen viser en kombinasjon av nysgjerrighet og positivitet, men samtidig også en viss skepsis for å drive en elektrisk byggeplass. Bransjen prøver stadig ut nye metoder for å finne de beste løsningene innen bærekraftige tiltak for bygg- og anleggsplasser. Et godt eksempel på dette er 12 pilotprosjekter der målet er å teste ut ulike utslippsfrie løsninger. Et av prosjektene er E39 Rogfast, som skal bygge verdens lengste tunnel. Dette viser at det er mulig – så lenge god kunnskap og planlegging ligger bak.

GRATIS SJEKKLISTE: Last ned sjekklisten for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

1.    Hva er den største fordelen med elektriske anleggsmaskiner?

En av de mest åpenbare fordelene ved å bruke elektriske anleggsmaskiner er reduksjonen i utslipp av klimagasser. Fossildrevne maskiner, som bruker bensin eller diesel, slipper ut store mengder CO2 og andre skadelige stoffer. I Europa har Norge en særstilling med den høyeste andelen fornybar strøm – som er tilnærmet fri for utslipp.

I en bransje som derimot står for 15% av Norges samlede klimaavtrykk, vil elektriske maskiner være et stort skritt i riktig retning. For deg som er entreprenør vil det ikke kun støtte opp mot en mer utslippsfri byggeplass, men kan også være en fordel – om ikke avgjørende – i anbudsrunder hvor hensyn til miljø stadig blir viktigere.

2.    Hva koster det å bruke elektriske anleggsmaskiner?

Elektriske anleggsmaskiner kommer mer og mer frem i bransjen, og et av de mest pressede spørsmålene som dukker opp handler om kostnaden, eller mer nøyaktig; Er det dyrere med elektriske anleggsmaskiner enn med fossile?

Svaret på dette er ikke så enkelt som ja eller nei. Det er en kompleks blanding av faktorer som spiller inn. Strømprisene er kjent for å variere, og hvor du får strømmen fra, kan ha en innvirkning på kostnadene. Her er noen ting å vurdere:

 • Strømkilden: Hvor du får strømmen fra, enten det er fra en kabel, strømkonteiner eller fra batteripakker, vil påvirke kostnadene. En kostnadseffektiv tilnærming er derfor viktig. Noen ganger kan bruk av strømkabler være mer økonomisk gunstig enn batteripakker eller mobile ladestasjoner – eller omvendt.
 • Type anleggsmaskin: Kostnaden avhenger av hvilken type elektrisk anleggsmaskin du bruker. Mindre maskiner vil ofte ha lavere driftskostnader sammenlignet med større, mer kraftkrevende maskiner.
 • Transport: Sammenlignet med diesel og bensin som ofte brukes på anleggsplasser, krever elektriske anleggsmaskiner som nevnt strømtilførsel. Enten om det blir fraktet strøm til byggeplassen eller om det blir lagt kabler, må dette tas med i betraktning når kostnadene vurderes.
 • Planlegging: God planlegging av strømforbruket er viktig for å unngå unødvendig nedetid og derav høyere kostnader. Du må vite hvor lenge anleggsmaskinen kan være operativ, før den trenger ny lading ved tilkobling av strøm.

Les også: Veien til en kostnadseffektiv bygg- og anleggsplass

3.    Hvor får anleggsmaskinen strømmen fra?

En vesentlig og naturlig utfordring med de elektriske anleggsmaskinene er tilgangen til strøm, spesielt på byggeplasser uten faste strømkilder. La oss se på noen alternativer:

 • Batteripakker: For mindre maskiner kan batteripakker være en praktisk løsning der strømuttak ikke er tilgjengelig.
 • Mobile strømkonteinere: Større maskiner krever mer strøm, og i slik tilfelles kan mobile strømkonteinere brukes som flyttbare strømforsyningsenheter.
 • Høyspent provisorisk strøm: Når det er behov for kontinuerlig høy effekt over lengre perioder, kan provisoriske høyspentledninger være et alternativ.
 • Lavspent strømforsyning: Hvis høyspent strøm ikke er mulig, kan lavspent strømforsyning brukes, selv om denne typen strøm har begrensninger i kapasitet.
 • Permanent installasjon: En kostnadseffektiv løsning kan være å etablere en permanent strømtilførsel direkte til byggetomten.

Valget mellom disse alternativene må nøye vurderes basert på de spesifikke kravene til hvert byggeprosjekt, og derav hvilke anleggsmaskiner som trengs.

4.    Hvordan vedlikeholdes elektriske anleggsmaskiner?

Vedlikehold av elektriske anleggsmaskiner følger i stor grad de samme prinsippene som ved de tradisjonelle anleggsmaskinene. Det som er viktig å merke seg, er at det kreves mekanikere som har fått riktig type opplæring. Dette kan sammenlignes med de fossile bilene som alle kunne skru, og dagens elektriske biler som ingen tørr å åpne panseret på. Samtidig må maskinoperatørene selv sørge for å gjennomføre de daglige kontrollene som kreves, slik at anleggsmaskinen får så lang levetid som mulig.

En serviceavtale med et verksted som har sertifiserte mekanikere er en smart investering, da jevnlig service blir gjennomført med intervaller som kreves for den enkelte maskinen. Hvis maskinen må inn til reparasjon, vil en serviceavtale ofte inkludere muligheten til å bruke en erstatningsmaskin i mellomtiden – som igjen unngår nedetid og forsinkelser.

5.    Kan elektriske anleggsmaskiner gjøre samme jobben som de fossildrevne?

Har du samme type maskin, bare i en elektrisk modell, så er svaret på dette ja. Brukeropplevelsen vil også i stor grad være lik som ved fossile maskiner. Det kreves heller ikke mer opplæring enn den du vil få ved et utsalg eller et leieforhold. Du må derimot være oppmerksom på hvor lenge maskinen kan arbeide før den trenger strømtilkobling.

De større elektriske anleggsmaskinene, som en 25 tonns gravemaskin, kan ha kapasitet til å jobbe gjennom en hel arbeidsdag. De mindre, som en platevibrator, trenger ofte en rask lading i lunsjpausen. Uavhengig av størrelsen på maskinen, vil type og bruk avgjøre hvor ofte maskinen trenger lading.  

En betydelig forskjell er imidlertid støynivået. Elektriske anleggsmaskiner produserer generelt mindre støy sammenlignede med sine fossildrevne motparter. Dette har en positiv innvirkning på arbeidsforholdene for både maskinoperatørene, og de som jobber eller bor i nærheten av byggeplassen.

Les også: Hva kan jeg forvente av dagens elektriske anleggsmaskiner?

Vi ser at det finnes mange positive sider, og noen utfordringer, med elektriske anleggsmaskiner. Det hele handler ofte om god planlegging, og å se mulighetene som ligger i overgangen til denne mer miljøvennlige teknologien. Med riktig tilnærming kan elektriske anleggsmaskiner bidra til å redusere miljøavtrykket, senke driftskostnadene, forbedre arbeidsforholdene og skape muligheter for nye prosjekter – noe som gjør dem til en lovende investering for fremtiden.


Fem raske spørsmål om elektriske anleggsmaskiner kort oppsummert:  

 1. Fordeler med elektriske anleggsmaskiner: I en bransje som står for 15% av Norges klimaavtrykk, er elektriske maskiner et positivt skritt mot en bærekraftig byggeplass.

 2. Kostnader ved bruk av elektriske anleggsmaskiner: Dette avhenger av flere faktorer, inkludert strømkilden, type maskin, transport av strøm og hvor god planleggingen har vært.

 3. Strømforsyning for anleggsmaskiner: Valget av strømforsyning avhenger av prosjektets behov og plassering, der batteripakker, mobile strømkonteinere, høyspent provisorisk strøm, lavspent strømforsyning eller en permanent installasjon er blant alternativene.

 4. Vedlikehold av elektriske anleggsmaskiner: Generelt følger diss de samme prinsippene som tradisjonelle maskinene, der det kreves nødvendig opplæring og daglige kontroller for å sikre maskinens levetid.

 5. Ytelse sammenlignet med fossildrevene maskiner: De kan utføre samme oppgaver som fossildrevne maskiner og krever vanligvis ikke noen form for ekstra opplæring. Driftstid avhenger av maskintype og bruk, og støynivået er generelt lavere som forbedrer arbeidsforholdene på byggeplassene.

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Tor Olav Undheim's photo

Av: Tor Olav Undheim

Tor Olav er bærekraft/HMSK leder i Rental One. Han jobber spesielt med videreutvikling av bedriften, og spesielt innenfor bærekraft, kartlegging av egne utslipp og tiltak som oppnå bedre bærekraftige løsninger.