powerbank på henger

Bærekraftige byggeplasser

Mobile powerbanks: Kraftigere enn noen gang

Det siste tiåret har den teknologiske innovasjonen transformert bygg- og anleggsbransjen på mange måter, også i takt med strengere krav og utslippsfrie løsninger. Utviklingen av mobile powerbanks er en av dem. Denne teknologien representerer en betydelig endring i hvordan energikilder administreres og utnyttes på byggeplasser, noe som bringer med seg flere positive fordeler.

Tradisjonelt har bygg- og anleggsplasser vært avhengige av faste strømkilder, innebygde generatorer eller diesel for energi. Dette har begrenset valg av blant annet anleggsmaskiner og utstyr, samt pålagte ekstrakostnader i form av drivstoff og vedlikehold.

LAST NED: Gratis guide for dere som ønsker å vokse som entreprenørselskap

Hvorfor velge mobile powerbanks?

De siste årene har batteriteknologien gjort enorme fremskritt, spesielt med utviklingen av litium-ion batterier. Disse batteriene er kjent for sin høye energitetthet og evne til å tåle hundrevis av ladningssykluser uten signifikant degradering. Dette gjør mobile powerbanks til en pålitelig kilde til energi for lengre perioder, uten behov for hyppige utskiftninger eller vedlikehold.

For bygg- og anleggsbransjen betyr dette en unik mulighet til å revurdere hvordan energi forvaltes på byggeplassen. Den mest åpenbare, men største, fordelen med powerbanks er portabilitet. De kan enkelt flyttes mellom de ulike delene av byggeplassen, eller mellom prosjekter, uten behov for tungvinte installasjoner eller infrastruktur. Dette åpner for en mer fleksibel prosjektplanlegging, og gjør det mulig å bruke blant annet elektriske maskiner i mer avsidesliggende områder uten tilgang til nettstrøm.

Kostnadsbesparelsene ved å bruke mobile powerbanks er betydelig. Først og fremst reduseres utgiftene til drivstoff og vedlikehold av generatorer dramatisk. Videre, med muligheten til å lade batteriene i perioder med lavere strømpriser, for eksempel om natten, kan bedrifter ytterligere redusere sine energikostnader. Dette aspektet av kostnadseffektivitet er spesielt viktig i dagens marked hvor marginene ofte er små.

Les også: Fem raske spørsmål om elektriske anleggsmaskiner

Rental powerbank

Mobile powerbanks på bygg- og anleggsplasser – i praksis

Transport og installering av mobile powerbanks er enkelt og kostnadseffektivt. Større enheter, som ladestasjons-containere som håndterer opp til 1Mwh, leveres ofte rett på bygg- og anleggsplassen av leverandøren. Dette sikrer at enhetene blir levert og installert uten at du som kunde trenger å bekymre seg for logistikken rundt.

Mindre enheter, som hurtigladere med kapasitet opp til 234kWh, kan enkelt transporteres i en større bil eller med en henger, noe som gir enda større fleksibilitet og sikrer at enhetene er klare til bruk ved ankomst. 

Ladebehovet for batteripakkene varierer avhengig av bruken og kapasiteten til enheten. For eksempel vil en strømcontainer ha et annet ladebehov enn mindre, portable enheter. Batteriene er designet for å kunne lade over natten på lavere effekt, noe som er kostnadseffektivt og reduserer belastningen på strømnettet.

Når det kommer til geografiske begrensninger, er det viktig å merke seg at batteriene er designet for å være så fleksible som mulig. Det kan likevel være en utfordring knyttet til ekstremt avsidesliggende områder hvor transport og energitilgang er mer begrenset. Likevel har vi kunder som har tatt med seg de minste batteripakkene hjem, ladet de direkte i stikkontakten, for å så tar de med seg tilbake til anleggsplassen dagen etter.

Passer mobile powerbanks til ditt neste prosjekt?

Det er ikke alle prosjekter denne energiløsningen vil passe til, men de aller fleste bygg- og anleggsplasser har et behov for strøm. Enten om det er til de elektriske anleggsmaskinene, biler, brakker eller mindre utstyr. Med mobile powerbanks kan en spare mye på utgiftene, men dette krever som alt annet en viss grad av planlegg og tilpasning.

Før nest prosjekt burde du derfor stille deg disse spørsmålene:

  • Hva på min bygg- og anleggsplass kan powerbaken brukes til?
  • Hvor lenge skal prosjektet vare?
  • Hvordan løses logistikken rundt opplading?
  • Er det best å kjøpe en ny eller å leie en powerbank?

Alle disse spørsmålene er det viktig å besvare slik at behovet rundt løsningen dekkes.

Les også: Hva kan jeg forvente av dagens elektriske anleggsmaskiner?

Bruk av powerbanks på bygg- og anleggsplasser er en forholdsvis ny løsning som vil fortsette å utvikle seg i årene som kommer, i tett dialog med brukerne. Det vil alltid være noen hindringer, men den totale tilbakemeldingen har vært positiv, spesielt med tanke på hvor fleksibelt og praktisk løsningen er.

Tor Olav Undheim's photo

Av: Tor Olav Undheim

Tor Olav er bærekraft/HMSK leder i Rental One. Han jobber spesielt med videreutvikling av bedriften, og spesielt innenfor bærekraft, kartlegging av egne utslipp og tiltak som oppnå bedre bærekraftige løsninger.