Dumper fra rental.one kjøres av en maskinfører

Smidige byggeprosesser

Hva kan du forvente når du leier av Rental.one?

I dagens moderne bygge- og anleggsindustri er leie av anleggsmaskiner blitt en vanlig praksis. Dette gir entreprenører og selskaper muligheten til å få tilgang til nødvendig utstyr uten å måtte investere i dyre kjøp. Men hvordan er egentlig prosessen med å leie anleggsmaskiner og utstyr? Må du ha egen forsikring eller opplæring, og hvilke andre faktorer er viktig å tenke på? Her skal vi se på de ulike trinnene i denne prosessen for å gi en dypere forståelse av hvordan det fungerer.

1. Identifisering av behov: Før noe annet må leietakeren klart identifisere hvilke spesifikke anleggsmaskiner som kreves for det aktuelle prosjektet. Dette kan omfatte alt fra gravemaskiner og bulldosere til kraner og dumpere. Det er viktig å vurdere prosjektets omfang, varighet og de spesifikke oppgavene som må utføres. Her kan Rental.one bidra i prosessen.

Sjekk av leietaker: Dersom det er snakk om en ny kunde vil vi foreta en kredittsjekk av kunden.

GRATIS SJEKKLISTE: Last ned sjekklisten for deg som leier eller skal leie  anleggsmaskin og utstyr

3. Tilbud: I tilbudet gir vi informasjon om maskinene som tilbys, leiepriser, varighet på leieavtalen, forsikringskrav og eventuelle tilleggskostnader som frakt og vedlikehold.

4. Avtaleforhandlinger: Når vi er enige om leiebehovet, er det viktig å forhandle om detaljene i leieavtalen. Dette kan inkludere justeringer av leieperioden, prisene og andre betingelser som passer best for begge parter. I noen tilfeller kan vi tilby timebasert leie. Dette er noe bøndene ser som en fordel da de ikke alltid kan benytte maskinen hele arbeidsdagen. Så utarbeider vi en kontrakt for å unngå misforståelser og tvister senere.

Les også: Hva kan jeg forvente av dagens elektriske anleggsmaskiner?

5. Vurdering av forsikringsbehov: Før leieavtalen inngås, må leietakeren vurdere forsikringsbehovet. Vi kan tilby forsikring som dekker eventuelle skader eller tap av maskiner under leieperioden. Det er viktig å forstå omfanget av forsikringen og eventuelle egenandeler som kan påløpe.

6. Levering og opplæring: Når leieavtalen er signert, vil vi levere de valgte anleggsmaskinene til prosjektstedet. Vi ser til at maskinene blir levert i god stand og at de fungerer som de skal. Det kan også gis opplæring på den aktuelle maskinen.

Les også: Bygg- og anleggsmaskiner: Hvorfor eie når du kan leie?

7. Aktiv leieperiode: I løpet av leieperioden er leietakeren ansvarlig for å bruke anleggsmaskinene i henhold til avtalen og følge alle sikkerhetsprosedyrer. Eventuell normal slitasje på maskinene er vanligvis dekket av Rental.one, men alvorlige skader forårsaket av misbruk kan føre til ekstra kostnader. Service inngår i avtalen og Rental.one har service biler med mekaniker som kan bistå om det skulle være behov for det.

8. Returnering av maskiner: Ved slutten av leieperioden må leietakeren returnere maskinene i den tilstanden de ble levert, med unntak av normal slitasje. Ved retur blir maskinen inspisert og dersom alt er ok sjekket ut.

9. Avslutning av kontrakt: Etter at maskinene er returnert og inspisert, avsluttes leieavtalen. Eventuelle ubetalte gebyrer eller skader kan diskuteres og løses på dette tidspunktet.
Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr
Tom Eirik Lien's photo

Av: Tom Eirik Lien

Tom Eirik er utleiekoordinator i Rental One. Han har syv års erfaring i anleggsbransjen, og totale tjuetre års erfaring fra lager og logistikkbransjen. Tom Eirik er opptatt av å levere rett utstyr til avtalt tid, pris og kvalitet.