Bygg- og anleggsmaskiner: Hvorfor eie når du kan leie?

Smidige byggeprosesser

Bygg- og anleggsmaskiner: Hvorfor eie når du kan leie?

I et dynamisk anleggslandskap der behovene kontinuerlig endres, finner stadig flere fremoverlente entreprenører verdien i å leie utstyr og maskiner. Her ser vi nærmere på noen av fordelene og hvordan disse kan styrke din bedrift

Å leie gir fleksibilitet, reduserer behovet for kapitalbinding, og fjerner risikoen for å eie utstyr som kan forbli ubrukt over lengre tid. For øyeblikket opplever markedet en overflod av maskiner, hovedsakelig som en konsekvens av pandemien. Likevel ser vi tegn til at dette er i endring. Flere av de som har gjennomgått en utfordrende tid, ser nå verdien i å bevare sin egen kapital i stedet for å investere i mer utstyr.

GRATIS SJEKKLISTE: Last ned sjekklisten for deg som leier eller skal leie  anleggsmaskin og utstyr

Møt dine behov med riktig anleggsmaskin

Bruk av riktig utstyr er viktig for ethvert prosjekt. Det handler ikke bare om å utføre arbeidet; det handler om å gjøre det så effektivt og trygt som mulig. Riktig utstyr muliggjør presis utførelse av spesifikke oppgaver. Alt fra omfattende gravearbeid med en stor nok gravemaskin, jordflytting ved hjelp av en sterk nok hjullaster, komprimeringsarbeid med riktig vibroplate til kraftig nok kompressor for prosjektets behov. Riktig valg er med på å opprettholde prosjektets tidsplan og ikke minst budsjett.

Ved å velge utstyret som best passer oppgavens krav, kan man oppnå en høyere grad av produktivitet og kvalitet på arbeidet. Dette skyldes at maskiner designet for en bestemt type arbeid kan utføre oppgaver raskere og mindre risikofylt, der små spesifikasjoner kan utgjøre en stor forskjell.

Samlet sett er valg av riktig anleggsmaskin avgjørende for å sikre at bygg- og anleggsprosjekter fullføres til rett tid, innenfor budsjett, og med et resultat av høy kvalitet.

Ved å leie anleggsmaskin får man alltid tilgang på de nyeste maskinene med de mest oppdaterte spesifikasjonene. Ny teknologi kan både effektivisere selve prosjektet, men også forbedre sikkerheten på arbeidsplassen gjennom avanserte sikkerhetsfunksjoner og automatisering, som kan være med på å minimere menneskelige feil. Dette er spesielt viktig i en bransje som kontinuerlig søker etter nye måter å forbedre sikkerhetsstandarder og arbeidsmetoder på.

Les også: Innovasjon, spesialmaskiner og utstyr som driver bygg- og anleggsbransjen fremover

Hovedfordeler ved å leie anleggsmaskiner og -utstyr

  1. Fleksibilitet: Ved å leie utstyr kan en raskt og enkelt tilpasse seg de ulike kravene som stilles til hvert prosjekt, uten å forplikte seg til langvarige investeringer. Dette gir mulighet til å være responsiv basert på varierende prosjektbehov.
  2. Økonomisk smart: Istedenfor å binde opp kapital i maskiner som kanskje brukes sjeldent, kan entreprenører spare penger ved å leie. Dette reduserer også kostnader knyttet til lagring av utstyr.
  3. Mindre vedlikehold: Når man leier, ligger ofte ansvaret for vedlikehold hos utleier. Dette bidrar også til mindre nedetid, som dermed kan redusere de totale utgiftene.

Les også: Hvor ofte har du helt riktig anleggsmaskin til prosjektet?

Sikkert og kostnadseffektivt leieforhold

Kunder har ulike prioriteringer og bekymringer når de vurderer leie av anleggsmaskiner, og sikkerhet er uten tvil en av de viktigste prioriteringene. Derfor er det viktig å sjekke om maskinene som leies er godt vedlikehold, har gjennomgått regelmessige inspeksjoner og er i samsvar med nødvendige standarder.

Les nøye gjennom vilkårene, behovet for forsinkinger og leieprosessen. Dette gir ikke bare en trygghet i utføring av arbeidet, men sikrer også at prosjektene kan gjennomføres uten unødvendige forsinkelser eller komplikasjoner.

I tillegg til sikkerhet, er økonomiske hensyn viktig. I en bransje hvor marginene kan være små, er kostnadseffektiviteten viktig. Ved leie reduseres kapitalkostnadene betydelig. Dette gir mulighet til å allokere ressursene mer effektivt, og opprettholde en sunn økonomi og kanskje viktigst av alt, fokusere på det bedriften gjør best – levere kvalitetsprosjekter til sine kunder.

Tips til et vellykket leieforhold:

  1. Ha en presis oversikt over alle oppgavene som skal utføres i prosjektet
  2. Få tidlig hjelp med å velge riktig anleggsmaskin til hver av de spesifikke oppgavene
  3. Les gjennom vilkårene nøye, spesielt hvilke forsikringer som kreves

Les mer: Hva kan du forvente når du leier av Rental.one?

Det å leie anleggsmaskiner, utstyr og spesialmaskiner har vist seg å være en fordelaktig og fleksibel løsning for dagens entreprenører i bygg- og anleggsbransjen. Det er likevel viktig å vurdere valg av riktig maskin, krav i leieprosessen, og riktige forsikringer.

Entreprenører som setter klare forventninger og prioriterer kjernebehov som sikkerhet og kostnadseffektivitet, kan oppnå betydelige fordeler ved å leie – noe som gir dem et konkurransefortrinn i en bransje i konstant endring. 

Les også: Ta på dere større prosjekt? Fem ting dere burde vurdere


Hvorfor eie når du kan leie kort oppsummert:

  • Leie vs eie: Mange entreprenører ser verdien av å leie utstyr fremfor å leie det. Dette skyldes flere fordeler som inkluderer fleksibilitet, økonomiske fordeler og redusert vedlikeholdsansvar.

  • Tilgjengelighet: Uansett hvordan type prosjekt, kan de fleste maskiner leies, som sikrer at entreprenører alltid har riktig utstyr til riktig tid.

  • Sikkerhet: God sikkerhet kommer alltid først. Vær derfor nøye med i gjennomgangen av den leide maskinen, vedlikehold som er foretatt, forsikringer og krav i leieforhold.

Last ned gratis: Sjekkliste for deg som leier eller skal leie anleggsmaskin og utstyr

Kjetil Friestad's photo

Av: Kjetil Friestad

Kjetil er daglig leder i Rental One. Han har over 20 års erfaring fra drift, innkjøp og salg, og kjenner bransjen godt. Han jobber spesielt mot gode og langsiktige totalløsninger for kundene. Kostnadseffektivt utstyr gir en høy utnyttelsesgrad, som ofte gir gode resultater for både for kunde og leverandør.